Kariyer

"Arentek ailesi olarak 'ortak değerlerimiz' ışığında, 'Arentek'li olma bilincimiz' ile, daima 'birlikte' başarmaya inanıyoruz."

İnsan Kaynakları Politikamız


"En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır!"

Başarının insanla mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Daima insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi amaçlarız. Bu sebeple vizyonumuzu paylaşan, ilke ve politikalarımızın doğrultusunda hareket eden, kendisini her daim geliştirerek çözüm odaklı ve katma değerli çalışabilecek personeller istihdam edilecektir.

Firmamızın vizyon-misyon ve etik değerlerini benimsemiş, sürekli gelişimi ilke edinen, nitelikli ve alanında tecrübeli çalışanlarımızla birlikte sektördeki başarılarımıza insan kaynakları birimi olarak katkı sağlama hedefindeyiz.

İnsan Kaynakları Etik Değerlerimiz


Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
Yeni pozisyonlar için öncelikle Holding içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
Üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak,
Açık iletişim ortamı sağlamak,
Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek. ​

Eğitim ve Kişisel Gelişim

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim şarttır. Konusunda uzmanlaşmış ve alanında yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlara sahip olabilmek için yetkinlik artırmak ve daha üst görevlere hazırlamak amacıyla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak; hizmet içi eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde çalışmaları başarımızın temel taşlarını oluşturur.

Çalışanlarımızı şirketimizin sürekli gelişimine paralel olarak geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak çalışan ve yöneticileri tarafından birlikte belirlenir ve şirket genelinde oluşturulan yıllık eğitim planları çerçevesinde karşılanır.

Performans ve Değerlendirme

Şirketimizde hedeflerin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerin birlikte ele alındığı etkin ve objektif bir değerlendirme amaçlı bir performans değerlendirme sistemi uygulanır. Personel Performans Yönetim Sistemi (PPYS) ile; kuruluş hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, kuruluş başarısının artırılması, kuruluş hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanların katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, çalışanların beklentilerinin belirlenerek kuruluşa bağlılıklarının artırılması ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturularak iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Çalışanlar ve yönetim arasındaki geribildirimler, Arentek organizasyon kültürünün önemli bir temel taşını oluşturmaktadır. Bu sistem yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkân tanır. Bu görüşmelerde çalışanın kişisel gelişim planına yönelik adımlar ve eğitim ihtiyaçları belirlenir.

İşe Alım Süreci

Personel ihtiyacı olması durumunda, İnsan Kaynakları Birimi tarafından görevin gerektirdiği özellikler belirlenerek internet ve/veya LinkedIn ilanları aracılığı ile işe alım süreci başlatılır. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylar insan kaynakları, ilgili yöneticiler ve genel müdürün katıldığı mülakatlar ile değerlendirilir. Başarılı bulunan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilir. Görüşme yapılan her adaya mutlaka mülakat sonucu bildirilir.

Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle birlikte aşağıda anılan özelliklere de sahip olmak, adaylardan ayrıca beklenmektedir. Yabancı dil bilgisi ve erkekler için askerliğini yapmış olmak temel kriterlerimizdir.

Müşteri odaklılık
Takım çalışmasına yatkınlık
İletişim yeteneği
Öğrenme ve kendini geliştirme arzusu
İç motivasyon
Özgüven
Değişime açıklık

Staj programları, gelecekte potansiyel çalışanlarımız olabilecek öğrencilere iş ortamını ve uluslararası şirket kültürümüzü tanıma fırsatı vererek kendilerine çalışma alanı seçimlerinde yol gösterme amacını taşımaktadır.

AÇIK POZİSYONLAR

Şirketimize İş / staj başvuruları LinkedIn aracılığıyla alınmaktadır. Ayrıca iş ve staj başvurularınız için ik@arentek.com adresine güncel özgeçmişinizi göndermeniz durumunda da başvurunuz uygun pozisyonlar için değerlendirmeye alınacaktır.

Şirketimizde açık pozisyonlara başvurmak ve yaptığınız başvuruların hangi aşamada olduğunu öğrenmek için insan kaynakları departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.