Vizyon, Misyon ve Politikalarımız

Vizyon


Bulunduğu sektörlerde en doğru hizmet ile en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, çevreye ve rakiplerine saygılı, girişimci ve lider ruha sahip, sektöründe en başarılı gruplar arasında varlığını sürdürmek.

Misyon


Yetkinliklerini, en fazla katmadeğer ile başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere en geniş coğrafyada hizmete sunmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız


"En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır!"

Başarının insanla mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Daima insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi amaçlarız. Bu sebeple vizyonumuzu paylaşan, ilke ve politikalarımızın doğrultusunda hareket eden, kendisini her daim geliştirerek çözüm odaklı ve katma değerli çalışabilecek personel istihdam edilecektir.

İş Ortaklığı Politikamız


"İş ortaklığı başarımızın asli parçasıdır!"

Geçmişten geleceğe güvenle sloganımızın temelini iş ortaklarımız ve onlarla aramızda kurulan güven esaslı ilişkilerimiz oluşturmaktadır. Ticari faaliyetlerimizdeki büyüme ve başarıları daha geniş coğrafyalara katmadeğerli hizmet anlayışı ile birlikte sürdüreceğiz.

Kalite Politikamız


"Her proje yeni projelerin referansı olacaktır, kaliteden taviz verilemez!"

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ile teknik ve davranışsal etkinliklerin bütünleşmesi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanmasıyla tüm süreçlerimizde verimliliğimizin üst düzeyde ve rekabet edebilecek seviyede olmasıyla mümkündür. Amacımız değer yaratma prensibiyle imzamızı attığımız her projenin bir sonraki projemize referans olması yönündedir. Bu yönde kaliteden taviz verilemez.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


"Çevreye saygı, insana değer vermek en büyük erdemimizdir!"

Çalışanlarımıza güvenli ortamlarda ve uygun çalışma koşullarında, çalışan sağlığının korunarak ve riskleri önlenmiş çalışma ortamı sunmak büyük sorumluluğumuzdur.

Rekabet Politikamız


"İtibarımızı herşeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz!"

Çalışma prensiplerimize ve toplumsal ahlaka aykırı yöntem ve uygulamaya musamaha göstermeyiz. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Bu sebeple rekabetin şiddeti karşısında ilkeli ve saygın tutumumuzdan taviz verilemez ve hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz.

Finans Politikamız


"Kaynağı faaliyet perfomansımız üretir!"

Proje ve faaliyetler kendi kaynağını üretecek, katmadeğer üretmeyen faaliyetler sisteme katılmayacak, harcanan her birim kaynağın mutlaka artı değer üretmesi sağlanacaktır.

10%