Proje Yönetimi ve Danışmanlık

Proje Yönetimi ve Danışmanlık


10+ yıllık köklü bir geçmiş ile geleceğe güvenle…

Bir projenin başarılı şekilde hayata geçirilmesinin en kritik ölçütleri “zaman, kalite ve maliyet” yönetimini ve koordinasyonunu en optimum şekilde sağlamaktır. Mühendis kadromuz, projelerin ihale ve yatırım süreçlerinde tüm tasarım, satınalma, teknik aktivitelerin yönetim ve koordinasyonu, ihale stratejilerinin uygulanması konusunda detaylı hizmetler sunmaktadır.

Proje Yönetim Süreci


Yatırımcı Beklentilerinin Belirlenmesi
'Hayalin kâğıda dökülmesi' olarak ifade edilebilir. Bu aşamada tasarım kriterleri seçilerek, standartlar ve teknoloji seviyesi belirlenir, yatırımcının hedeflerinin açığa kavuşturulması sonucunda fikir projeleri hazırlanır akabinde proje tanıtımı yapılarak teslim sistemi stratejileri Oluşturulur.

Fizibilite Raporunun Hazırlanması ve Kılavuzlarının Geliştirilmesi
Projenin kesin kararının alınabilmesi için ekonomik, teknik ve finansal çalışmalar yapılır. Amaç, projede istenen fonksiyon, performans ve güvenilirliği; en düşük “ömür boyu” maliyetle sağlamak açısından proje veya işletim fonksiyonlarının sistematik ve yaratıcı analizlerinin yapılarak yatırımcının karar almasına veri sağlamaktır.

Ön Bütçenin Hazırlanması ve Maliyet Takibi
Projenin ön bütçesi, tasarım kriterlerine istinaden doğru satınalma, planlama ve lojistik koordinasyonu doğrultusunda belirlenir.

Master İş Programının Yapılması ve Kalite Güvence Programının Oluşturulması
Proje için hazırlanmış özel bir iş programı olup projenin ana unsurları ile süresini ve sıralamayı gösterir. Teknik mühendisler tarafından oluşturulan aylık ilerleme raporu ile yatırımcı düzenli olan bilgilendirilir.


10%