Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı


Arentek'ın sürdürülebilirlik anlayışı gerek kurumsal sosyal sorumluluk ve gerekse toplum üzerinde etki kriterleri dikkate alınarak hem kurum bünyesinde hem de topluma yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde yürütülmektedir.

Arentek topluluğu sahip olduğu tevazu, insana saygı ve yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. 

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

  • Çalışma alanlarımızda farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
  • Çok uluslu yapımızda iş ortaklarımıza ait gelenek, yasal düzenlemeler ve duyarlılıklarına öncelik vererek hareket eder, ticari ve sosyal faaliyet gösterdiğimiz tüm diğer ülkeler için de bu hassasiyetimizi sürdürürüz.
  • Çalışanlarımızın ve toplumumuzun sosyal sorumluluk bilincini arttırmak adına faaliyetler düzenler, gönüllü çalışmalara öncülük ederiz.
  • Çalışanların kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan "sağlıklarının korunmasına" katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygular.
  • Kadın istihdamını destekleme konusunda çaba sarf eder, pozitif ayrımcılık sağlanabilecek noktalarda önceliklendirme yaparız. Kadın ve erkek çalışanlara eşit oranda sağlık, güvenlik ve refah sağlanması; kadınların profesyonel gelişim imkanlarının desteklenmesi, işte adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi politikalarının takipçisi oluruz.
  • Etik ilkelere bağlı çalışırız, önce şeffaflık ilkesi ışığında tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlükle çalışır; yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsünden uzak dururuz.
  • Tüm siyasi fikirlere değer verir ama siyaset yapmaz, siyasi faaliyetlere katılmaz.
  • Kişisel gelişim eğitim platformu ile gençlerimize ve iş hayatında başarılı olmka isteyen herkese online eğitimler sunarak destek olmaya ve ihtiyaç anında uzman ekibimizle rehberlik hizmeti veririz.
  • Hayata hazırlıklı başlamalarını sağlayabilmek için başarılı ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine destek olmak, kültürel gelişimlerini sağlamak konusunda yol gösterici olup her türlü faaliyetlerde destek unsuru olmak

Burslar

10%