Teknik Tasarım & Danışmanlık

Teknik Tasarım & Danışmanlık


Arentek, günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçası olan elektrik ve mekanik tesisatının güvenilir ve ekonomik olarak kullanılır olabilmesi için uzman kadrosu ile endüstriyel tesisler, yaşam merkezleri, eğitim kurumları, otel ve konutların komple elektrik ve mekanik tesisat projelerinin hazırlanması, danışmanlığı ve süpervizörlüğü alanında hizmetleri vermektedir.

Proje hizmetlerinde, işin ilgili standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda projelendirilmesi esastır.

Öncelikle projenin analizi yapılarak tasarım kriterleri, sistem seçimleri ve ilgili literatürler belirlenerek öneri raporu hazırlanır. Öneri raporunun, proje yönetimi veya işveren tarafından onaylanmısını müteakiben ön tasarım çalışmaları başlar.

Ön tasarım projeleri için onay alındıktan sonra uygulama ve detay projeleri hazırlanır.

Uygulama projeleri esas alınarak oluşturulan malzeme keşif‐metraj listeleri, malzeme teknik şartnamesi ile ihale dosyası oluşturulur.

Proje grubumuz, çağımızın enerji gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, ekolojik yönden olumlu ve işletme ekonomisini en üst düzeyde tutacak sistem tasarımlar yapmak hedefindedir.

10%